Nieuws

 

 

Actueel

Nieuwsbrief Bisdom Gent
klik hier.

Activiteiten KVLV. klik hier

Activiteiten Okra. klik hier

Activiteiten Femma.
Klik hier

Nieuws

Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser

Het nieuwe jaar 
 
De redactie van de nieuwsbrief wenst je voor 2019 'licht dat binnenstroomt' in je leven en in de wereld.

Over deze en andere activiteiten houden we je de eerstkomende maanden op de hoogte. Vul je nieuwe agenda al aan!

 • Woensdag 16 januari: vertrek van de Vlaamse deelnemers aan de Wereldjongerendagen in Panama (26-27 januari: Nacht van Panama, Zavelkerk, Brussel - www.ijd.be)
 • Woensdag 16 januari (12.15u Sint-Baafshuis): Beleg van Gent - dominee Marc Loos: Protestant in Gent
 • 18-25 januari: Gebedsweek voor de eenheid onder de christenen
 • Donderdag 7 februari: Luisterlezing en concert in de reeks Pro Deo Componisten (CCV)
 • 8-12 februari: Lourdesbedevaart
 • Woensdag 20 februari (12.15u Sint-Baafshuis): Beleg van Gent - Bernd Van Belle, coördinator TEJO
 • Zaterdag 9 maart: BAVODAG
 • Donderdag 14 maart: Netwerkavond CONTACT - thema: Rouwzorg
 • Donderdag 21 maart: Info-avond pastoraal werk / parochieassistent
 • Maandag 22 april (paasmaandag): SAMEN-GEROEPEN in Mechelen Lees meer op www.kerknet.be/samengeroepen

Afrikadag 
Collecte 5 en 6 januari
 
Rond het feest van de Openbaring (Driekoningen) heeft de hele katholieke kerk aandacht voor de Afrikaanse kerkgemeenschappen. Zij geven op bijzondere wijze gestalte aan de Blijde Boodschap. Onze Belgische kerkgemeenschap onderhoudt bijzondere banden met de kerkgemeenschappen van Burundi, de Democratische Republiek Congo en Rwanda. Zij krijgen jaarlijks financiële steun van de Belgische kerk, ten voordele van pastorale projecten. (www.missio.be)

Twee nieuwe vakken in het HDGI
Starten op zaterdag 2 februari
 
Gedurende 8 zaterdagvoormiddagen kan je in het Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut (HDGI - Sint-Baafshuis) een cursus spiritualiteit volgen over het gebed van de christen (docent: Dirk Boone) en een cursus pastoraaltheologie over een diaconale Kerk (docent: Antoon Arens).  Meer info en inschrijven op www.hdgi.be. Contact: Kathleen Martens, hdgi@kerknet.be 

Februari-bedevaart Lourdes
8 tot 12 februari
In 2019 is het 175 jaar geleden dat Bernadette Soubirous werd geboren. Bernadette, een arm en ongeletterd meisje, heeft door haar ontmoeting met Onze-Lieve-Vrouw een boodschap aan de wereld in herinnering gebracht die nog altijd duizenden pelgrims beroert. Lourdes wil in 2019 in zijn pastoraal programma een klemtoon leggen op de armoede.
Bedevaarten bisdom Gent sluit daarbij aan en koos als thema voor de bedevaarten in 2019: Bernadette achterna. De eerste bedevaart komt er snel aan: de winterbedevaart in februari bij het feest van de eerste verschijning  

'Protestant in Gent'
Beleg van Gent, woensdag 16 januari 
 
Elke derde woensdag van de maand (behalve in april, juli en augustus) ben je ook in 2019 welkom in het Sint-Baafshuis voor een lunchgesprek. Woensdag 16 januari (welkom 12u - einde 13.15u) is dominee Marc Loos te gast (Protestantse Rabotkerk): wat betekent het protestant en predikant te zijn in Gent? Op 18 januari start de oecumenische gebedsweek voor de eenheid onder de christenen. 

Gebedsweek voor de eenheid 
18-25 januari
 
Het thema van de Internationale Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen werd ontleend aan Deuteronomium 16,20: 'Zoek het recht en niets dan het recht'

Het Interkerkelijk Beraad Gent (IKB) nodigt je uit: 

 • op zaterdag 19 januari om 18u: orthodoxe vespers in de kerk van de H. Apostel Andreas (Sophie van Akenstraat 56, Gent). Na de vesperdienst is er een korte lezing door Rev. Stephen Murray (Anglicaanse Kerk).
   
 • op zondag 20 januari om 17u: oecumenische gebedsdienst met als voorgangers de ambtsdragers uit de christelijke kerken in Gent. Bisschop Luc Van Looy houdt de homilie. De viering vindt plaats in de Onze-Lieve-Vrouw Sint-Pieterskerk (Sint-Pietersplein). Nadien ben je van harte welkom op de receptie.

De Interlevensbeschouwelijke Werkgroep Gent (www.iww-gent.be) organiseert op zaterdag 19 januari om 10.30u in de Protestantse Rabotkerk (Begijnhoflaan 31, Gent) een lezing en panelgesprek met Bleri Lleshi over 'De kracht van hoop'. Lees hier meer

Abdijconferentie Dendermonde
Dinsdag 8 januari, prof. Manu Keirse
 
Professor-emeritus Manu Keirse (KU Leuven) is te gast op de maandelijkse abdijconferentie in Dendermonde op dinsdagnamiddag 8 januari. Thema: 'Helpen bij verlies en verdriet. Een opdracht voor elkeen'.
Aanvang: 15u. Toegang gratis. Ingang: Vlasmarkt 23

Meegedeeld

Benoeming / Eervol ontslag
 
E.H. Herman Meganck, lid van de dekenale equipe van het dekenaat Zottegem en pastoor van Bavegem, Sint-Onkomena; Letterhoutem, Heilig Kruisverheffing; Sint-Lievens-Houtem, Sint-Michiel; Zonnegem, Sint-Stefanus’ vinding, werd op 30 november benoemd tot meewerkend priester in het dekenaat Zottegem en tot parochievicaris in de parochie in Zottegem. Hij werd op 26 december ook benoemd tot aalmoezenier van het O.-L.-V.-ziekenhuis Aalst-Medisch Centrum Ninove, in opvolging van E.H. Herman Van Lierde die in die hoedanigheid eervol ontslag bekomt en op rust gaat, maar rector blijft van de Zusters van de heilige Harten van Jezus en Maria.  
 
Diaken Guido Van Hevel, lid van de dekenale equipe van het dekenaat Deinze en verbonden aan de parochie in De Pinte/Sint-Martens-Latem vroeg emeritaat aan op 31 december. De bisschop verleent hem eervol ontslag en dankt hem voor de 31 jaren inzet als diaken. 


Overleden
 
Kanunnik Georges Stuyts is op zondagmorgen 30 december 2018 in het WZC Sint-Vincentius in Zaffelare overleden. Hij werd geboren in Kieldrecht op 8 mei 1926 en priester gewijd in Gent op 30 augustus 1953. Hij behaalde aan de KU Leuven de licentie in het Kerkelijk Recht (1953-1956). Hij was onderpastoor in Moerbeke-Waas en godsdienstleraar in de Rijksmiddelbare school van Moerbeke van 1956 tot 1959. Op 31 augustus 1959 werd hij leraar benoemd aan de Bisschoppelijke Normaalschool in Sint-Niklaas. Op 29 augustus 1964 werd hij er tevens onderdirecteur en op 19 augustus 1966 directeur. Daarnaast was hij diocesaan proost van C.O.V. (Christelijk Onderwijzersverbond).
Op 1 januari 1975 werd hij benoemd tot diocesaan godsdienstinspecteur voor het Vrij Secundair en Hoger Onderwijs in het bisdom Gent en later (1 september 1990) werd hij ook diocesaan hoofdinspecteur voor het Pedagogisch Onderwijs.
Van 1992 tot 2001 was hij voorzitter van de inrichtende machten van de bisschoppelijke colleges en vanaf 1992 rechter van de Kerkelijke Rechtbank. Op 1 oktober 1992 werd hij titulair kanunnik van het Sint-Baafskapittel.
Op 25 augustus 2000 werd kanunnik Stuyts benoemd tot rector van de Zusters van Liefde in Zaffelare en tot aalmoezenier van het Woonzorgcentrum Sint-Vincentius in Zaffelare. 
De uitvaartliturgie vindt plaats op zaterdag 5 januari om 10u in de Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Petruskerk in Zaffelare.

Lees ook hier

'Wij komen uit het Oosten' (Mt 2, 1-12)
Beluister: 'Sie werden aus Saba alle kommen' - BWV 65 - Nederlandse Bachvereniging

Copyright © 2019 Bisdom Gent, All rights reserved.
U ben ingeschreven op de nieuwsbrief van het Bisdom Gent.

Our mailing address is:
Bisdom Gent
Bisdomplein 1
Gent 9000
Belgium

Add us to your address book

Email Marketing Powered by Mailchimp