Nieuws

 

 

 

 

Actueel

Nieuwsbrief Bisdom Gent
klik hier.

Activiteiten KVLV. klik hier

Activiteiten Okra. klik hier

Activiteiten Femma.
Klik hier

Nieuws

H.Vormsel 2019
Wij zijn onderweg met de vormelingen naar zondag 19 mei 2019. Dan ontvangen de kandidaten het H.Vormsel.
Het Vormsel zal dit jaar toegediend worden door E.H.Kan. Bert Vanderhaegen, aalmoezenier van U.Z. Gent

De grote groep wordt onderverdeeld in drie kleinere groepen.
= De groep van Jo Van Den Bossche, 0474/475 585, zij komen samen op zaterdag 27 april 2019  van 9.00 u. tot 10.15 u. in de kerk.
= De groep van Kris Coppens (053/711 304), zij komen samen op zondag 28 april 2019 van 9.00 u. tot 10.15 u. in de kerk.
= De groep van Francine Debersaques (0472/174 927) bij haar thuis op woensdag 24 april 2019 van 13.30 u. tot 14.30 u., Oude Gentbaan 146.


Ouderavond
Alle ouders van de vormelingen nodigen we graag uit naar een bijenkomst op dinsdag 7 mei om 20.00 u. in een lokaal achter de St.Annakring, Roklijf 4.
E.H.Gino Grenson, pastoor-moderator van Gent-Zuid zal spreken over de waarde en betekenis van het H.Vormsel voor de kinderen en hun ouders. Daarna volgen nog praktische mededelingen.
We verwachten er alle ouders.

Topdag vormelingen
Reeds enkele jaren organiseren we voor de vormelingen een Topdag.
Deze gaat door op zaterdag 11 mei te Oostakker-Lourdes in het bedevaartsdomein.

Kruisoverhandiging
De vormelingen leggen een lange weg af naar hun H.Vormsel. Maar dit traject kent ondertussen een paar hoogtepunten. Enkele maanden geleden vroegen deze kinderen aan de aanwezigen in de kerk of ze in 2019 het het H.Vormsel mochten ontvangen.
Vorige zondag ontvingen de kinderen hun kruisje, dat ze zullen dragen met hun H. Vormsel van hun catechist. Deze gaf hen daarbij een kruisje op het voorhoofd. Een zeer mooi gebaar dat sommige ouders elke avond geven aan elk van hun kinderen.
Het was een heel stemmige viering met heel veel volk.
Nu volgt over enkele maanden de finale. Samen gaan we op weg naar het hoogtepunt van het H.Vormsel.
Aan alle vormelingen, hun ouders en catechisten een dikke proficiat!

Enkele sprekende beelden van deze viering:

Eerste communie
= De kinderen van de Horizonschool doen hun  eerste communie op zondag 5 mei om 9.30 u. in onze kerk.  
= De kinderen van de Raffelgemschool doen hun eerste communie op zondag 26 mei om 11.00 u. in onze kerk.


Chrismaviering te Gent
Op woensdag 17 april hebben we de Chrismaviering in de Sint-Baafskathedraal te Gent om 19.00 u.
Dan wijdt onze bisschop de H.Oliën die dan nadien in de parochies gebruikt worden.
Als er mensen zijn  die deze viering willen bijwonen, dan kunnen ze afspreken met Michel Bekaert.
We vertrekken aan de St Annakerk om 17.45 u.

 


Vastenprogramma 2019
Guatemala Nieuwe spanningen
De rijkdommen van het land zijn ongelijk verdeeld. Dat weerspiegelt zich in het grondbezit, de uitputting van de natuur en discriminatie van de inheemse volkeren. De inheemse gemeenschappen werden tijdens de burgeroorlog zeer zwaar getroffen door onderdrukking en geweld. Het sociaal weefsel werd helemaal kapot gemaakt. Nu zorgen de grote mijnbouw- en energieprojecten voor nieuwe spanningen, geweld en conflicten.

Vastenactiviteiten 2019 St.-Anna
= Zaterdag  6 april van 18.30 u. tot 21.00 u.: Solidariteitsmaal in de Volkskring te Nieuwerkerken

= Palmzondag 7 april: Palmzondag Het zwijgen opzij gelegd
            2e Omhaling voor B.D.

= Dinsdag 16 april om 19.30: Biechtviering in de kerk van Sint Job.

= Witte Donderdag 18 april om 19.30 u. in de kerk van St Martinus: Witte Donderdagviering met aanbidding

= Goede Vrijdag 19 april om 15.00 u. Kruisweg in onze kerk.
Om 19.30 gebedsviering in de St Jozefkerk. Aanbidding rond het kruis 

= Zaterdag 20 april - Paasviering  Het zwijgen doorbroken
18-18.30 u.: biechtgelegenheid in de kerk.

19.30 u. in de St Annakerk: Paaswake met hernieuwing van de doopbeloften voor alle parochies van Aalst-Linkeroever.

= Zondag 21 april  - Hoogdag van Pasen
            11.00 u.: Paasviering

Aftrekbare giften voor Broederlijk Delen:
Je kan storten op rek. BE12 0000 0000 9292 van Broederlijk Delen,  Brussel. Steeds de parochie vermelden! Stortingsformulieren kun je vinden in de kerk.
Giften kun je ook afgeven aan je pastoor.
Voor giften vanaf 40 Euro ontvang je nadien een attest en daarmee doe je veel profijt, want dit bedrag mag je dan aftrekken van je belastbaar inkomen!
Doe het eens... en zo verplicht je de staat om aan ontwikkelingshulp te doen!

Okra
= In Okra vieren we Pasen op dinsdag 23 april om 11 u. vieren we eucharistie die opgeluisterd wordt door het Okra-Koor o.l.v. Hugo Piron.
Nadien volgt een feestmaaltijd en gezellig samenzijn.
Dit mag je zeker niet missen!

= Bestuursvergadering op vrijdag 26 april om 9.30 u. in en lokaal achter de kring.

 


Scouts Sint-Joris werd opgericht in 1939. Wij mogen dit jaar 80 kaarsjes uitblazen.
Op 3 en 4 mei 2019 organiseren wij een feestweekend voor jong en oud! We hopen jullie allemaal te mogen begroeten.

Programma:
** Woensdag 1 mei om 13.00 u.
Wij bouwen een sjortoren van 8 meter hoog. Je mag komen helpen vanaf 13.00 u. op de parking aan de St;-Annazaal.

** Vrijdag  mei om 19.30 u.
Officiële opening van het feestweekend in de schaduw van de Sint-Annakerk. We hijsen de vlag onder begeleiding van ‘STK Met Vel En Gamel’, presenteren jullie ons eigen Sint-Joris Bier en openen de deuren van het museum “80 jaar scouts”.

** Vrijdag 3 mei om 20.30 u. Jaarlijkse belotting

** Vrijdag 3 mei om 21.30 u.
We verzamelen rond het kampvuur en samen zingen we gekende scoutsliedjes onder begeleiding van Bert Van Lommelen en zijn trekzak.

** Zaterdag 4 mei om 13.00 u.
Geanimeerde wandeling en zoektocht van 5 of 10 km. We vertrekken in de tent naast de St.-Annazaal.

** Om 18.00 u. brochettenavond: heerlijke brochettes en frietjes voor slechts € 16.00.

Je bent er stellig verwacht!

 

Jefkes eetfestijn
Je bent van harte welgekomen op het eetfestijn in de St Annakring.
We verwelkomen je omzaterdag 27 april van 11.45 tot 41.30  of van 17.30 tot 21.00 u.
Vanaf 21.00 u. zijn er gastoptredens.
Kom eens lekker eten!Paasontbijt


Goede tradities blijven bestaan en velen kijken er telkens naar uit om eens met vrienden rustig  te kunnen praten.
Dat beleven we elk jaar tijdens het ontbijt ten voordele van B.D.
De dag er voor was zuster Marie-Antoinette 95 jaar geworden en ze was ook aanwezig op het ontbijt.
Deken Marc Verwaeren wenste haar graag proficiat en samen wilden ze op de foto.
Een toffe verjaardag wensen we haar heel graag en we hopen dat ze nog jaren bij ons naar de mis zou komen.
Het was een geslaagde morgenochtendactiviteit!
Een oprechte dankjewel aan allen die zich hebben ingezet om dit ontbijt klaar te maken.

 

 

 


Biddend hebben we in onze kerk afscheid genomen van:

Freddy Vlaminck, echtg. Diane Lievens, Naarstigheidstraat 16
Hij kwam in onze wereld te Aalst op 23 aug. 1944 en heeft ons plots thuis verlaten op 11 maart 2019.

Terwijl het buiten stormde heeft zijn vrouw die storm meegemaakt in haar eigen gezin. Ze vond Freddy plots dood in zijn bed. Erger kan niet. De dag ervoor had hij in Avondzon nog gefeest ter gelegenheid van de verjaardag van zijn vrouw met familieleden en vrienden.
Hij mocht hier in onze parochie opgroeien en er steeds blijven wonen. Zijn moeder stierf toen hij amper 10 jaar en twee jaar nadien stierf zijn vader. Gelukkig mocht hij opgroeien bij zijn lieve pleegouders in de Vrijheidstraat. Hij volgde de technische school van Don Bosco in Sint Denijs-Westrem.
54 jaar geleden huwde hij Denise en zij kregen één zoon.
Vele jaren werkte hij als machinist bij de spoorwegen. Maar hij kon reeds 20 jaar genieten van een welverdiend pensioen.
Freddy was een man met veel hobby’s. Hij verzamelde enorm veel CD’s die hij graag beluisterde. Hij verzamelde postzegels en was een echte kaatser. Hij bleef een hevige supporter van Eendracht Aalst en als Aalstenaar een man van de Carnaval.
Hij heeft meegewerkt aan het inrichten en in orde brengen van de Sint-Annazaal.
Hij bleef een man van weinig woorden maar hij vertoefde graag tussen de mensen. Hij ging dikwijls en graag op reis samen met vrienden, vooral in de omgeving van de Moezel.
Totaal onverwachts heeft hij ons verlaten om dit aardse leven te wisselen voor een eeuwig leven in Gods nabijheid.
Aan de lieve God vragen we dat Hij vooral zou kijken naar het waardevolle en schone uit het leven van Freddy.
Dankbaar blijven we hem gedenken…

 

Parochieraad
Het is goed dat we enkele keren per jaar samenkomen met alle afgevaardigden van de bewegingen om eens van gedachten te wisselen en ons de vraag te stellen: hoe kunnen we vlotter samenwerken in onze parochie?
Dit doen we op woensdag 3 april om 21+9.30 u. in het secretariaat achter de kring.

 

Werd door het doopsel opgenomen in onze parochiegemeenschap:


Louís De Meester, zoontje van Filip en Julie Vertonghen, F. De Hertstraat 1.
Vele familieleden en vrienden, jong en oud, waren aanwezig in deze doopviering. Het was tevens de eerste verjaardag van Louís dat we mochten vieren!
Een toffe proficiat aan de gelukkige ouders en aan de grote familie!

 

Biddend hebben we in onze kerk afscheid genomen van:

Leontine Schollaert, 91 j., wed. van Omer Van den Bossche, Middelkouter 73, Haaltert,  vroeger Lindenstraat. 
De meesten, die 90 jaar worden, moeten veel prijsgeven tijdens hun lange leven en dat valt wel heel zwaar. Leontine mocht opgroeien in een groot gezin van 9 kinderenen zij was de jongste. Al haar zussen en broers zijn reeds voor haar gestorven.
De grootste pijn die ouders kunnen ervaren is dat hun kind sterft. Dat gebeurde 11 jaar geleden toen hun dochter Linda stierf, 11 jaar geleden en amper  49 jaar, na een langdurige ziekte. Die diepe pijn  was wellicht de oorzaak dat haar vader twee jaar nadien stierf.
Vanaf die dag kon Leontine niet meer lachen. Met een gebroken en diep gekwetst hart  leefde ze verder. Ze luisterde niet meer naar muziek op de radio en keek nog weinig TV.
Nu kon en mocht ze vooral rekenen op haar twee lieve kleinkinderen die haar zeer nabij bleven om haar te helpen en te steunen. Haar gezondheid ging steeds achteruit en het ging niet meer om alleen te blijven wonen, want ze kreeg schrik om alleen te zijn. Ze vond een nieuwe thuis in het rusthuis van Hopperank in Mijlbeek. Daar kreeg ze heel veel bezoek van haar kleinkinderen en familie.
De geboorte van haar achterkleinkind bracht kleur en hoop in die eentonige dagen. Hij werd ook genoemd naar zijn overgrootvader maar met letters die omgekeerd staan. Het is nu Remo geworden Telkens hij op bezoek kwam, fleurde ze op en kon ze terug lachen en blij zijn.
In haar dagelijks gebed vond ze kracht om verbonden te zijn met haar geliefde man en vooral met haar dochter Linda. Dikwijls heeft ze gebeden om te mogen sterven om dan opnieuw verenigd te zijn met haar twee geliefden, die ze reeds jaren heeft moeten missen.
Haar leven verliep niet op rozen… De doornen heeft ze zeker meegemaakt.

Louis Boon, 88 jaar, echtg. van Maria Van den Eeckhout, Oude Gentbaan 78.
Louis mocht opgroeien in een groot gezin met 6 kinderen in de omgeving van het prachtige Heverlee. Zijn ouders hadden er een groenten bedrijf en zijn vroeg gestorven.
Bij zijn huwelijk 58 jaar geleden, verhuisde hij naar onze stad, waar hij al die voorbije jaren gelukkig samen leefde met zijn goede echtgenote Maria.
Vele jaren werkte hij bij Belgacom in Brussel en dagelijks nam hij de trein om ginds te gaan werken. De laatste jaren van zijn  actieve loopbaan werkte hij in Aalst.
Hij deed zijn dagelijks werk heel plichtsgetrouw en stond steeds klaar om anderen te helpen en te steunen.
Hij werd de vader Ingrid, zijn enige dochter, die hem steeds nabij bleef en steunde, vooral in die laatste jaren. Het bleef zijn droom om in haar verder te leven.
Hij mocht reeds vele jaren genieten van zijn pensioen. Nu had hij nog meer tijd om zijn vele projecten die hij koesterde om die allemaal te verwezenlijken. Koppig zou hij er steeds aan werken om dit vele te verwezenlijken. Hij bleef maar plannen smeden, en hij moest lang leven om dit alles te verwezenlijken.
Hij kon nog met de auto bollen… Het bleef zijn  vrijheid om overal naar toe te gaan. Vooral hield hij van familiebezoeken.
Zijn liefde voor de natuur bleef hij koesteren. Samen gingen ze graag op reis. Hij had een huis aan zee, ook een bos in Vlekkem en dat huisje werd zijn  tweede thuis waar hij kon genieten van de bomen, de planten, de bloemen en vooral van de rust en de stilte.  
Oud worden brengt ook zijn zorgen mee. Zijn goede vrouw had zorgen nodig. Hij werd degene die haar dagelijks bijstond en hielp, ook al verminderden zijn eigen krachten.
En plots veranderde alles. Hij werd zwaar ziek en werd opgenomen in de kliniek en een paar dagen nadien overleed hij. Zijn lieve vrouw beseft nu heel goed dat ze haar goede man plots heeft verloren, haar steun en toeverlaat.
Louis kende een rijkgevuld leven. Daarvoor willen we hem oprecht danken.
Dankbaar blijven we hen gedenken…

 

Crea Paasdecoratie.
3 namiddagen creatief samen met andere 55 plussers Paasdecoratie maken.
Eigengemaakte decoratie geeft je huis een persoonlijke sfeer tijdens de Paastijd.
Voor de feesttafel worden een paar mooie dingen gemaakt.
Ben je ook graag creatief dan ben je van harte welkom.
Wanneer: Blokhut Roklijf 2, 9300 Aalst.
Wanneer: maandag 11/ 25 maart en 1 april van 14.00u. tot 16.30u.
Deelname: € 1,50 ( koffie + versnapering) Indien nodig een kleine bijdrage voor het materiaal.
Info: Godelieve Cobbaut 053/41.08.61
Veel Hobbygroetjes.

50e Kindercarnaval

De groep van de Jefkes dragen de kinderen in hun hart. Ze staan steeds klaar om hen een onvergetelijke carnaval te bezorgen. En daarin zijn ze dit jaar geslaagd, want ook de weergoden waren hun welgezind. Onder een stralende zon mochten 500 kinderen door de straten van onze parochie trekken. Het hoogtepunt was de bollenworp op het Ezelsplein. Daar werd zestig kilo snoep uitgeworpen. En vele open kinderhandjes probeerden één of meerdere snoepjes op te vangen. Soms met succes!
In de zaal kon men meedoen aan de ballonnetjeswedstijd…Ongeveer 1500 ballonnetjes klommen de hoogte in om met de wind mee te vliegen…Er waren prachtige prijzen te winnen.
Na de stoet werden de kinderen in de zaal opgewacht door een clown die hen onmogelijke zaken deed beleven.
Een dikke proficiat en een oprecht dankjewel aan alle Jefkes!!!

Doopviering


De bevolking van onze parochie kleurt. Het zijn niet enkel blanken, maar steeds meer kleurlingen hebben we wekelijks in onze kerk.
Dat merken we ook bij de doopsels die nu in onze kerk worden toegediend.
Vorige zondag werden er een zus en een broer gedoopt van hetzelfde gezin. Ulysse Mankele ontvangt dit jaar het H.Vormsel en haar broer Enzo. Ze zijn de kinderen van Gervais Innocent en Blanche Inuvama Lobende, Naastigheidstraat 4.
Velen van de grote familie waren naar de kerk gekomen om mee te vieren.


Ulysse is zeker de grootste van alle vormelingen. Haar broer zal er dit jaar bij zijn om zijn eerste communie te doen.


Liam De Schepper, zoontje van Kevin en Manuella Doolaeghe, Welvaartstraat 215/1.
Jong en oud van de grote familie waren aanwezig bij de doop van Liam, de jongste telg.
Elk doopsel leert ons dat we geloven in de toekomst…. Ook dit kind zal eens dank zij de hulp en de steun van zijn lieve ouders meehelpen om deze wereld schoner te maken. Een heerlijke en hoopvolle opgave.
Een dikke en welgemeende proficiat aan de gelukkige ouders van alle dopelingen en hun families!

 

Klokken
Met de enige klok die onze kerk rijk is, zijn  we in panne gevallen. Het zal wel enkele weken duren vooraleer deze zal hersteld zijn. We mogen al heel blij zijn, als deze met Pasen in orde zal zijn om ons dan samen te roepen om Pasen te vieren in onze kerk.

 

Parochieploeg
Regelmatig overleggen we met de een kleine groep om de grote lijnen uit te tekenen van onze parochiale werking. Dit gebeurt op donderdag 14 maart om 19.00 u. bij Piet, De Visscherestraat 8.
We focussen ons op de verdere vastenwerking en vooral de Paasdagen.

 

Parochiale Werken
Met deze werkgroep vergaderen we op donderdag 14 maart om 20.00 u. in het secretariaat achter de kring.
Het beleid kan steeds verbeteren en daarop zoeken we tijdens elke vergadering.

 


Doopviering

Romée Van den Steen, dochtertje van Laurens en Els Van Eetvelde, Mespelarestraat 122a, Mespelare.
De geboorte van een kind in een gezin behoort tot één van de grote mijlpalen in een mensenleven. Dan wordt ganse de familie, jong en oud, uitgenodigd om er bij te zijn en te delen in de intense vreugde van het jonge gezin.
Een dikke en welgemeende proficiat aan de gelukkige ouders en de ganse familie!

 

Bedevaart naar Sint-Jozef te Leuven
Elk jaar gaan we op bedevaart naar het Bedevaartsoord van Sint-Jozef te Leuven en daarna naar Scherpenheuvel. Dit doen we op maandag 4 maart.
De prijs per persoon bedraagt € 19.
We vertrekken in Aalst op de Boudewijnlaan 106 bij Sergeant Simonne om 9.00 u.
Gelieve, zo vlug mogelijk, in te schrijven bij Simonne Sergeant, Boudewijnlaan 106, Aalst.
Tel. 053/70 55 10
Het is een tof jaarlijks weerzien!

 

Klokken
Met de enige klok die onze kerk rijk is, zijn  we in panne gevallen. Het zal wel enkele weken duren vooraleer deze zal hersteld zijn. We mogen al heel blij zijn, als deze met Pasen in orde zal zijn om ons dan samen te roepen om Pasen te vieren in onze kerk.

Aswoensdag
Aswoensdag is het begin van de vasten die ons naar Pasen voert.
De naam Aswoensdag is afgeleid van het gebruik om een askruisje op het voorhoofd van gelovigen te plaatsen door de priester. Hij gebruikt hierbij de woorden: “Bedenk mens, dat je van stof bent gemaakt en dat je tot stof zult wederkeren”. 
De as is afkomstig van verbrande palmtakken of buxustakken die het jaar daarvoor werden gebruikt voor de viering van Palmzondag. Het as herinnert de gelovigen aan hun eigen sterfelijkheid en is tevens een uiting van boetvaardigheid jegens God.
Christenen maken van Aswoensdag een vastendag. Zij kunnen dan slechts één volledige maaltijd tot zich nemen.
We hebben op Aswoensdag 6 maart om 19.00 u. een gebedsviering in de kerk met oplegging van de as.
 Feest van O.L.Vrouw Lichtmis
Danken is niet zo evident…En toch slagen we erin om de ouders met hun pasgeboren uit te nodigen naar een dankviering ter gelegenheid van het feest van Lichtmis.
De ouders van Jezus brachten Hem naar de tempel om God te danken voor zijn geboorte. Datzelfde doen nu ouders samen met gedoopt klein kind. Ze willen ook God danken voor het wonder dat in hun gezin is gebeurd en dat hun elke dag intense vreugde schenkt.

 

 

 

= dinsdag 19 februari - Crea : Spijkerkunst
= dinsdag 26 februari - Crea : Spijkerkunst
Onze activiteiten gaan steeds door in de Weeg om 19 uur

 

Zangers gevraagd
Graag zouden we met een groep zangers de viering van Paaszondag opluisteren. Het is de bedoeling om de zang van het aanwezigen te ondersteunen en om meer volume te hebben aan de zang in onze kerk.
André is bereid om enkele keren met die groep te oefenen.
Graag samen zingen is, de voornaamste vereiste om te komen zingen.
Laat eens iets weten aan André of Michel Bekaert. De rest komt wel in orde!


Okra doet het zeer goed in onze parochie. Deze boeiende beweging telt nu 233 leden. Vorig jaar 219. Dit maakt het bestuur heel gelukkig. Het getuigt van een goede geest en vooral van de intense uitstraling die deze beweging geniet in onze stad.
Iedereen is van harte welgekomen op de algemene vergadering van 19 februari om 14.00 u. in de Sint Annazaal.
Dan bekijken we de vele foto’s die genomen werden tijden de vele activiteiten van het voorbije jaar. Echt tof!

Bestuursvergadering OKRA
We vergaderen met het bestuur op woensdag 27 februari om 9.30 u. in de weeg.

 

 

In onze kerk hebben we afscheid genomen van:
Erna Praet, echtg. van Erik François, Marktweg 24/12.
Zij werd geboren te Aalst op 24 juli 1946 en is overleden in de palliatieve Eenheid Charon, gesterkt  door het sacrament van de ziekenzalving.
Vele jaren werkte ze in Sint-Agatha-Berchem als apothekersassistente. Ze huwde met Erik en hun gezin telde twee kinderen. Graag hebben ze zich totaal ingezet om hun kinderen een liefdevolle opvoeding te geven.
Erna bleef die lieve en tedere moeder die er voor zorgde dat haar huis er steeds kraaknet bij lag.
Nadien kwamen er de 5 kleinkinderen, hun oogappels, die steeds bij hen een tweede thuis vonden. Haar grootste plezier was om voor hen hun lievelingsgerecht klaar te maken als ze kwamen eten. Het waren intense gelukkig momenten om samen rond een gezellige tafel te zitten en te babbelen over alledaagse gebeurtenissen.
Ongeveer 20 jaar geleden sloeg haar chronische de ziekte toe die haar nooit meer zou verlaten. Ze bleef steeds verder  vechten.
Erna vond in haar diep geloof de kracht om steeds te strijden tegen haar slepende ziekte. Ze ging 6 maal samen met haar man op bedevaart naar Lourdes en elke jaar ging ze met vrienden op bedevaart naar Scherpenheuvel.
Gedurende die vele jaren werd ze met veel takt en liefde verzorgd door haar goede man. Vorig jaar ging ze nog op verlof naar Frankrijk, maar daar werd ze ziek en moest ze opgenomen worden in de kliniek.
Ze overleed in Charon omringd door haar familie. Met heel velen hebben we van haar in de Sint-Annakerk biddend afscheid genomen.
Graag gedenken we Erna in ons gebed!

 

Werkgroep Broederlijk Delen
We hebben een zeer dynamische werkgroep in onze parochie. De vastencampagne van Broederlijk Delen bereiden we heel degelijk voor.
We komen samen op woensdag 6 februari om een programma voor de komende vasten op te stellen.

In onze kerk hebben we afscheid genomen van:
CAPIIO Johanna Alida, wed. van Amadée Brillart, RVT Ter Rozen, vroeger Boudewijnlaan.
Zij werd geboren te Gent op  14 oktober 1923 en mocht 95 jaar worden.  

Ook tijdens de feestelijke dagen van de jaarwisseling zijn er mensen die ons verlaten. Als jong meisje beleefde ze de tweede wereldoorlog. Zij was heel verstandig en als dactylo grafe kreeg ze vlug werk bij Armand Pien, die elke dag het weerbericht gaf op de radio en de TV.
Zij huwde met Amadée, een rijkswachter, en het was in die tijd noodzakelijk dat je in de buurt van de plaats waar je werkte kwam wonen. Zo kwamen beiden in Aalst terecht en bouwden ze nadien op de toen zeer rustige Boudewijnlaan. Daar bleef ze wonen tot 3 jaar geleden. Zij hadden één dochter, hun oogappel, die steeds op de eerste plaats stond in hun leven.
Eens op pensioen hadden ze enorm veel tijd om hun hobby’s te beleven. Zij gingen regelmatig op reis en schoven heel graag aan bij een gezellige tafel in een restaurant. 
Ze werden ouder en zes jaar geleden stierf haar man die een grote leegte heeft nagelaten. Die put was moeilijk te vullen. Als je ouder wordt dan verwijl je heel graag in het verleden en dan kies je vooral de meeste gelukkige momenten uit.
Maar ze bleef moedig en kon nog enkele jaren zelfstandig blijven wonen in de voor haar vertrouwde omgeving.
Maar een zware val maakte een bruusk einde aan haar jarenlange wonen op de Boudewijnlaan. Na een verblijf in het ziekenhuis werd ze opgenomen in het verzorgingstehuis Ter Rozen in onze stad; Ze vond er nog drie jaar een tweede thuis.
Graag gedenken we Johanna in ons gebed!

 


 

Volgende pagina