Nieuws

 

 

 

 

Actueel

Nieuwsbrief Bisdom Gent
klik hier.

Activiteiten KVLV. klik hier

Activiteiten Okra. klik hier

Activiteiten Femma.
Klik hier

Nieuws

Wens voor 2018

Een jaar om thuis te komen
bij je diepste levenskern, dat wens ik je toe :
dat je kracht vindt in Hem die er is voor jou,
dat je Hem in je leven op het spoor mag komen,
en dat je zo groeit in Godsverbondenheid,
dat in je woorden en daden zijn liefde weerspiegeld wordt.
Hoe wil jij dat waar maken?

Een jaar om thuis te komen in onze parochie,
dat wens ik je toe :
dat je er bondgenoten vindt om al goeddoend rond te gaan
en om broederschap te beleven:
dat je door velen gedragen wordt
en dat jouw zijn de samenhorigheid mag versterken.
Weet : jij hebt een onvervangbare bijdrage
in de opbouw van onze parochie.
Hoe wil je dat waar maken?

Een jaar om een thuis te worden
voor vergeten mensen,
dat wens ik je toe : om oog te krijgen
voor wie aan de kant staat
en over het hoofd wordt gezien; om mee te stappen
in de solidariteit met de minsten en kleinsten
en alle uitsluiting tegen te gaan.
Gewoon omdat je geloof in de lieve God
je drijft naar mensen toe,
Gewoon omdat wij geen parochie kunnen zijn
als de wereld er niet beter van wordt.
Hoe wil jij dat waar maken?

Moesten wij het eens samen proberen:
wensen waar maken!
Ieder met zijn eigen mogelijkheden,
en gelovend in de kleine stappen
die iedereen kan zetten,
en in de kracht van een goede parochie.

Michel Bekaert

 

Kerstconcert Sint-Martinskoor o.l.v. André De CockOp zondag 23 december beleefden we een hoogdag in onze kerk. Het Sint-Martinskoor van Gijzegem had vele weken gerepeteerd om het talrijk opgekomen publiek enkele heel mooie kerstliederen te brengen. Ook meer recentere kerstliederen mochten we beluisteren. Het geheel werd afgesloten met het samen zingen van “Stille nacht”, het lied dat 200 jaar geleden voor de eerste maal werd gezongen en nu wordt dit gezongen in gans de wereld.
Een paar keer konden we ook enkele mooie orgelstukken beluisteren, die ons gebracht werden door Frederik Van Impe.
De dirigent werd, na het concert, in de bloemen gezet om die fantastische verwezenlijking.
Na het concert volgde een sympathieke receptie die ons de kans gaf om nog even na te babbelen.
Dit concert gaf ons de nodige vitamines om Kerstmis degelijk voor te bereiden.

Werd door het doopsel kind van God


Lenno Coppens, zoontje van Stijn en Gloria Mertens, Dries 54, Bambrugge.
Met velen van de grote familie waren ze naar de kerk gekomen om Lenno te laten dopen. Ook vele kinderen waren er bij en ze wisten ook te vertellen wat er allemaal zou gebeuren in deze doopviering. De overgrootmoeder was heel blij en uiterst tevreden dat ze dit doopsel ook kon bijwonen.
Een blije proficiat aan Lenno en gans de familie!

 

naar de kerk
H.Vormsel 2019

NaamopgaveDe tweede grote stap naar de vormselviering was de naamopgave. Aan iedereen in de kerk: de catechisten, hun ouders en alle aanwezigen vroegen de vormelingen of ze volgend jaar mogen gevormd worden. Het was een enthousiaste viering met veel jeugdige liederen die door de kinderen goed werden meegezongen! Enkele sfeerbeelden van deze viering!

Wij zijn onderweg met de vormelingen naar zondag 19 mei 2019. Dan ontvangen de kandidaten het vormselsacrament. Die weg wordt nog een lange tocht en onderweg zullen de kinderen heel wat leren over Jezus, de vieringen en de bijbel.

Wij hebben een gezinsviering op zondag 27 jan.om 11.00 u. in de kerk.

De grote groep wordt onderverdeeld in drie kleinere groepen.
= De groep van Jo Van Den Bossche, 0474/475 585, zij komen samen op zaterdag 12 jan. 2019  van 9.00 u. tot 10.15 u. in de kerk.
= De groep van Kris Coppens (053/711 304), zij komen samen op zondag 13 januari 2019 9.00 u. tot 10.15 u. in de kerk.
= De groep van Francine Debersaques (0472/174 927) bij haar thuis op woensdag 9 januari 2019 van 13.30 u. tot 14.30 u., Oude Gentbaan 146.


Soep op de stoep


Na elke zondagviering hebben we tijdens de advent de kans gekregen om eens lekkere soep te drinken. Het doet deugd om eens met de andere aanwezigen in de kerk te praten. Zo blijven we geen vreemden van mekaar, maar leren we mekaar beter kennen en groeien we naar één vriendengroep.

 Is nu overgegaan naar een eeuwig leven in Gods nabijheid:
Arlette Van Molle, Lindestraat 110.
Zij zag het levenslicht te Lebbeke op 1 september 1950 en is in haar geliefde thuis overleden op 7 december 2018.
Zij mocht opgroeien in een gezellige thuis en in een groot gezin. Jaren werkte ze als bediende in de K.A.V. (nu Femma). Vele jaren heeft ze zich intens ingezet in de Sint-Annaparochie, vooral als catechist om zo kinderen het geloof te leren kennen en Christus te laten liefhebben.  
Samen met Gudrun heeft ze aan vele kinderen nieuwe kansen gegeven. Samen werden ze pleegmoeder van kinderen en jonge mensen om hen een warme thuis te geven. Het blijft een delicate opgave maar dat lukte heel goed, want ze stonden steeds klaar om hen te helpen en te steunen.
Reeds vele jaren was ze ziek en het werd steeds erger. De laatste jaren lag ze veel te bed of zat ze in de rolstoel. In de zomer vertoefde ze graag in de hof en kon ze met volle teugen genieten van de warme zon, de kleurrijke natuur maar ook van de vele beesten in de weide.
Ze bleef die blije opgeruimde Arlette die steeds vreugde bleef uitstralen ondanks haar zware ziekte. Haar droom was het om thuis te mogen sterven en dat is in vervulling mogen gaan.
De afscheidsviering in de kerk viering kreeg als motto: “Koester de warme momenten”.
We blijven haar dankbaar gedenken in ons gebed!


Oproep tot kandidaat voor het lidmaatschap van de kerkraad van de Sint-Annaparochie te Aalst

In overeenstemming met artikel 7§1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er een vacature is binnen de kerkraad van de Sint-Annaparochie.

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om lid te zijn van de kerkraad:
1) rooms-katholiek zijn;
2) de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verkiezing;
3) in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente of van een van de gemeenten van de gebiedsomschrijving van de parochie.

Details worden in onze parochiekerk uitgehangen tijdens de periode van 19 december 2018 tot 7 januari 2019.
Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten vóór 7 januari 2019 ingediend zijn bij de parochieverantwoordelijke Sint-Anna: E.H. Michel Bekaert, Boudewijnlaan 1, 9300 Aalst.

De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.

Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identiteitskaart (voor- en achterzijde of zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2) en 3).

Na 07 januari 2019 zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door het uithangen in onze parochiekerk.

 

Nieuwjaarsreceptie:
Wij beginnen het jaar met mekaar het allerbeste toe te wensen. Dat gebeurt op de receptie voor alle leden op vrijdag 11 jan.

Bestuursvergadering
Alle bestuursleden verwachten we op de bestuursvergadering op maandag 28 jan. om 9.30 u. in de blokhut. We kunnen weer eens van gedachten wisselen over het komende werkjaar. Het is zeker nog vatbaar voor veranderingen

 

Parochieblad Kerk en Leven 2019  Sint-Anna Aalst
Voor de laatkomers!
Een abonnement op ons parochieblad is echt de moeite waard. Het kost slechts 36,00 euro voor 48 nummers, of ongeveer 0,75 euro per nummer, een dagblad kost € 2.00. Een ander weekblad kost gewoonlijk 4 euro of meer!
Het parochieblad blijft dus spotgoedkoop!!!
Kom ook bij die grote groep van abonnees in onze stad!!!...

Hoe abonneren?
** door € 36,00 te storten op rek. BE73 2930 0049 5260 Kerk en Leven, Aalst
** door € 36,00 te betalen aan priester Michel of aan één van onze medewerkers.

U merkt het, het parochieblad mag u niet missen.
Betaal nu uw abonnement voor het komende jaar.
Vraag ook eens aan je vrienden of familieleden om zich te abonneren op het perochieblad

 

 Kerst– en Nieuwjaarswensen…
Deze kerstdagen vallen samen met het einde van het oude jaar…
2019 wenkt ons om iets nieuws te beginnen!

De profeet Jesaja gaf ons in de voorbije advent een goede raad:
“Blijf niet staren op wat vroeger was, sta niet stil in het verleden.
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen. Het is al begonnen: merk je het niet?”
Maak er een tof en blij 2019 van!

Wij kijken blij om naar het vele, dat we samen tijdens het voorbije jaar mochten verwezenlijken.
Het maakte ons gelukkig en dankbaar!
Een nieuw jaar ligt voor ons open, oningevuld.
Moge het ons gezondheid, geluk en vrede brengen.
Bidden wij om heil en zegen van Gods kant, om zegen voor elkaar en in de bewegingen.
Samen hebben we nog veel te doen in onze geliefde parochie.
Mogen wij op jou blijven rekenen?

De parochiepriester en de parochieploeg.

 

Biddend hebben we in onze kerk afscheid genomen van:

Rik Van Woensel, echtg. van Marijke Van Moorter, Bredestraat 312
Hij kwam in onze wereld te Duffel op 6 juli 1951 en heeft ons verlaten te Aalst op 26 november 2018.
Hij was een toffe vader van 5 kinderen en een trotse grootvader van 9 kleinkinderen.
Hij zette zich, samen met zijn fijne echtgenote Marijke, vooral in voor zijn groot gezin en nadien waren hun lieve kleinkinderen hun oogappels, die zij samen grenzeloos koesterden.
Vele jaren heeft hij zijn dagelijkse job als verpleger in het O.L.V. ziekenhuis met toewijding volbracht.
Maar hij bleef de draaischijf voor vele sociale doelen. Hij was het aanspreekpunt in onze stad voor de Vredeseilanden en 11.11.11 actie. Elk jaar organiseerde hij het wereldfeest Casa Del Mundo in Aalst. Gans zijn te korte leven heeft hij gepleit voor fair trade en solidariteit tussen alle volkeren en culturen.
Tijdens de uitvaart werd vooral verwezen naar het verhaal van de Emmaüsgangers: de nabijheid van de Heer en Hem soms herkennen in ons dagelijks leven. Dit werd geïllustreerd met veel getuigenissen van zijn kinderen, vrienden en bewegingen.
Biddend hebben we in een bomvolle kerk Sint-Anna  van een onvergetelijke man afscheid genomen. Moge hij nu verder leven in het hart van velen!

 

 
Kerstconcert


Het wordt stilaan een traditie, maar dit jaar wordt het een uitzonderlijk gebeuren.
Op zaterdag 22 december om 16.00 u. hebben we een kerstconcert met het Sint-Martiuskoor van Gijzegem o.l.v. André De Cock in de Sint-Martinuskerk van Gijzegem, met medewerking van Kristiaan en Pieter Van Ingelgem.

Op zondag 23 december om 16.00 u. hebben we een kerstconcert met het Sint-Martiuskoor van Gijzegem o.l.v. André De Cock in de Sint-Martinuskerk van Gijzegem, met medewerking van Frderik Van Impe.
De opbrengst is ten voordele van de VZW Shelter.
Kaarten zijn te bekomen bij de koorleden en bij Katrien Batsleer  0053/78 58 80
Iets dat je zeker moet meemaken.

 

Okra Kerstfeest
Met de vele leden van Okra vieren we kerstfeest in de Sint-Annazaal op woensdag 19 december om 14.00 u.
Wij kijken naar het Aalsters Kerstverhaal naar de roman van Charles Dickens: A Christmas Carol”, vertaald naar deze tijd in een Aalsterse omgeving.
Het toneelstuk wordt ondersteund door ons Okra-koor o.l.v. Hugo Piron.
Kom mee genieten!

 

WELZIJNSZORG 2018


1 OP 5 loopt school in de buitenbaan

Vandaag krijgen 500.000 kinderen onvoldoende onderwijskansen door armoede!
Elke leerling heeft zijn eigen startpositie. Toch komen kansarm en kansrijk samen terecht op de schoolbanken. Uit elk kind het allerbeste halen moet de doelstelling zijn van het gehele onderwijs.
De realiteit is vaak anders. Kinderen uit gezinnen in  armoede hebben meer kans op slechte schoolresultaten, op zittenblijvers, op schoolmoeheid.
Hebben ze minder talent? Of moeten ze veel meer afstand afleggen dan kinderen in de binnenbaan.
Samen moeten we werk maken van gelijke kansen!

Het adventsprogramma van onze parochie:

= 3e zondag van de advent 16 december: “Verheug je!”
We hebben in deze viering de jaarlijkse omhaling voor de armsten uit onze eigen omgeving. Wees echt mild voor hen!
Naamopgave in de kerk om 11.00 u. – Catechese
We drinken na de viering een warme tas soep om dichter naar mekaar te groeien in deze donkere winter.
Woensdag 19 december Okra Kerstfeest in de St.-Annazaal.

= 4e zondag van de advent 23 december: “Ook jij en ik zijn geroepen!”
We komen dicht bij het feest van de vrede en de vreugde!
Bij het verorberen van onze soep stellen we ons de vraag: “Wat is er in deze advent veranderd in ons leven? Hebben we aan bepaalde armen meer vreugde gebracht?
16.00 u. Kerstconcert in de St.-Annakerk – Sint-Martinuskoor Gijzegem

=Hoogdag van Kerstmis 25 december: !Vrede en vreugde
Als je thuis kerstmis viert lees eens bij het begin een heel mooie tekst voor uit de adventskalender!

 

Soep op de stoep


Elk zondag verbroederen we na de viering in onze kerk om nog even na te praten met een tas soep in de hand. Er zijn niet alleen ouders mensen in onze kerk maar ook heel jonge en ook die staan in de belangstelling!

 

Volgende pagina