Nieuws

 

 

 

 

Actueel

Foto's Vomsel 2018
klik hier

Nieuwsbrief Bisdom Gent
klik hier.

Activiteiten KVLV. klik hier

Activiteiten Okra. klik hier

Activiteiten Femma.
Klik hier

Nieuws

Nationale ziekendag op zondag 14 oktober
Ieder mens, oud of jong, gezond of ziek heeft nood aan warmte en liefde.
Meestal dringt dit pas écht tot ons door als het leven moeilijker wordt. Dan is het belangrijk dat we kunnen rekenen op een familielid, op een buur of op een vrijwilliger. Op zulke momenten wil ook God ons nabij zijn.
Op zondag 15 oktober om 11 uur (tevens Emmaüsviering) willen wij in onze kerk gestalte geven aan die liefdevolle bezorgdheid in een Eucharistieviering.

15 oktober : dag van de chronisch zieken
Dit jaar is het thema van de dag van de chronisch zieken ‘Samen supersterk’. Er wordt gekozen voor de sterkte van de zieken, niet voor hun zwakte, waardoor ze bepaalde dingen niet kunnen doen. Ook de mantelzorgers hebben af en toe ondersteuning nodig, maar zijn supersterk. Zieken en hun mantelzorgers steunen elkaar. Zij staan er ook niet alleen voor.
Ziekenzorg wil de stem van de mensen met een chronische ziekte versterken, zodat ze volwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen.

Dit kadert volledig in de nieuwe visie op de chronisch zieke mens, mensen willen niet alleen gezien worden als zieke maar als mens.
De levenskwaliteit is belangrijk.
Veel chronisch zieken zien hun inkomen dalen en dit, samen met hoge ziektekosten, is de oorzaak dat zij geïsoleerd geraken, niet meer aan activiteiten kunnen deelnemen en zelfs in de armoede belanden. Daarom moet ervoor gezorgd worden dat chronisch zieken een inkomen hebben dat een menswaardig leven en kwaliteitsvolle medische behandeling mogelijk maakt.
In de gezondheidszorg moet ook de patiënt centraal staan, hij heeft recht op informatie over zijn gezondheidstoestand. Patiënten zijn ook mondiger geworden. Zij willen beslissen over hun eigen leven.
Chronisch zieken willen deelnemen aan de samenleving. Dit veronderstelt aanpassingen inzake mobiliteit, infrastructuur, wonen, tewerkstelling. Over dit laatste onderwerp is de laatste maanden veel discussie geweest.
Getroffen worden door een chronische ziekte brengt veel emoties, onzekerheid, spanning en stress met zich mee.
De zoektocht naar een diagnose, lange behandelingen, besef van afhankelijkheid is zwaar om te dragen.
Daarom is een goede ondersteuning van professionelen en de omgeving nodig.
De ondersteuning van mantelzorgers, familie, vrienden en lotgenoten is zeer belangrijk.
Ziek ben je niet alleen en de ziekte heeft ook een grote impact op de partner, de kinderen en de nabije omgeving. Soms worden deze mensen vergeten en gaat alle aandacht naar de zieke, daarom is aandacht en het versterken van de mantelzorgers ook nodig.
In de loop van de week van 7 tot en met 15 oktober zullen de vele vrijwilligers van ziekenzorg St.-Anna hun zieken en bejaarden thuis of in het woon- en zorgcentrum bezoeken en hen een kleine attentie overhandigen. 

ParochierestaurantIn onze parochie komen we elke zondag samen in de kerk om er te vieren en te bidden.
Sommigen komen dikwijls samen in hun beweging. Dat groeit dan uit tot een echte vriendengroep. Juist die mensen werken heel intens samen om een groots eetfestijn te organiseren. Met velen uit de parochie, maar ook velen uit andere parochies en vrienden komen we samen rond een gezellige tafel om eens smakelijk te eten. Het blijft de opdracht van een parochie om te groeien naar één grote familie.
Het jaarlijks parochierestaurant vormt één van die hoogtepunten. We komen eens op een andere manier samen, dan in de kerk.
Rond een gezellige tafel laten we het eens goed smaken en kunnen we eens lekker babbelen en smakelijk eten.
Dit gebeurt op zondag 30 september vanaf 11.30 u. in de Sint-Annazaal.
Zeker op voorhand inschrijven bij:

  • EH Michel Bekaert: Boudewijnlaan 1, Aalst (0468/297 177)
  • André De Cock, Boudewijnlaan 15, Aalst (0497/852769)
  • Els Schockaert, Asserendries 105, Aalst (053/773944)
  • Monique Renneboog, St Annalaan 41A, Aalst (053/776258)

Of mailen naar:   parochiefeesten.st.anna@gmail.com
Als jullie niet kunnen langskomen; dan zijn giften ook altijd welkom….
overschrijven op  BE05 7370 3340 0375: Parochieploeg Sint Anna/parochiefeesten, Boudewijnlaan 1, Aalst.
Je bent er verwacht en breng ook familieleden en vrienden mee!!!...


H.Vormsel 2019
Wij zijn onderweg met de vormelingen naar zondag 19 mei 2019. Dan ontvangen de kandidaten het vormselsacrament.
Maar het wordt nog een lange tocht en onderweg zullen de kinderen heel wat leren over Jezus, de vieringen en de bijbel.

De grote groep wordt onderverdeeld in drie kleinere groepen.
= De groep van Jo Van Den Bossche, 0474/475 585, komen samen op zaterdag van 9.00u. tot 10.00 u. in de kerk.
= De groep van Kris Coppens (053/711 304, zij komen samen op zondag 9.00 u. tot 10.15 u. in de kerk.
= De groep van Francine Debersaques (0472/174 927 bij haar thuis de woensdag van 13.30 u. tto 14.30 u., Oude Gentbaan 146.
We hebben de eerste bijeenkomst op zaterdag 13 oktober.

Soms vieren we eucharistie in de kerk samen met de ouders. De eerstvolgende gezinsviering hebben we op zondag 21 oktober om 11.00 u.
De kinderen zijn dan in de kerk om 10.15 u. om de liederen aan te leren.

 

Parochieploeg
Regelmatig komen we met een kleine groep bijeen om eens de gebeurtenissen op onze parochie te bespreken. We zoeken ook naar nieuwe mogelijkheden in de toekomst.
We vergaderen op maandag 8 oktober om 19.00 u. bij Lieve thuis.

 

Een zonnige feestelijke opening van de tunnels nabij Sint-Annakerk.


Op de autovije zondag, 16 september, was het feest op in en rond de tunnel van de Boudewijnlaan. In de namiddag werd de tunnel overspoeld met wandelaars, fietsers, vooral kinderen met fietsen
Grote panelen aan de wand vertelden ons hoe die tunnels werden gebouwd. Een samenwerking tussen enorm veel mensen.
Het groeide uit tot een volksfeest met ruim 10.000 aanwezigen!

Gezinsviering
We hebben een eerste gezinsviering op zondag 23 september om 11u.
De kinderen van de catechese, hun ouders, peters en meters zijn er van harte welgekomen.
Het groeit stellig uit tot een eerste kennismaking met elk van jullie.

Wij komen met alle kinderen van de catechese samen in de Sint-Annakerk op zaterdag 13 oktober     van 13.30 tot 16.15 u.
Dan starten we met onze lange tocht naar het H.Vormsel volgend jaar.
We zullen heel wat kunnen en mogen beleven…


Priesterwijding Elia Cantaert
Foto genomen tijdens de diakenwijding van Elia door Kardinaal Jozef De Kesel in Opwijk.


Jongensdroom die uitkomt
Sinds oktober vorig jaar loopt Cantaert er stage in de pastorale zone Effata. „Ik voel me sterk gesteund door de parochianen. Die gedragenheid geeft kracht en moed. Ik ben niet alleen geroepen, ik word daarin ook bevestigd door mijn omgeving. Dat doet deugd”, zegt hij.
Elia Cantaert is 27 en afkomstig uit Nieuwerkerken, bij Aalst. Hij groeide op in een warm gelovig gezin met negen kinderen waarin het rozenhoedje bidden behoorde tot de dagelijkse gebruiken en de eucharistieviering tot de zaterdagse of zondagse uitstappen. Al op jeugdige leeftijd raakte hij geboeid door de verhalen, de diepere symboliek en de rituelen in de kerk. Met andere woorden, er broedde wat ten huize Cantaert.
„Ik herinner me dat de juffrouw in de lagere school ons vroeg wat we later wilden worden. Vol overtuiging zei ik: ‘Priester.’ Je kunt je de reacties van de klasgenoten wel voorstellen. In mijn kinderlijke naïviteit meende ik echt dat iedereen bezig was met het geloof”, zegt Elia Cantaert. Het hoongelach beïnvloedde alleszins niet zijn ambities, want vandaag, zowat twintig jaar later, zit hij in de laatste rechte lijn naar de verwezenlijking van zijn jongensdroom.
„Toen ik mijn bachelorsdiploma pedagogische wetenschappen behaalde aan de UGent, bleef het verlangen om naar het seminarie te gaan branden. Zeker na mijn eerste diocesane bedevaart naar Lourdes, in het gezelschap van de Aalsterse brancardiers. We waren allemaal gelijkgestemden en maakten deel uit van een grote christelijke familie. Ik had de indruk dat we elkaar al lange tijd kenden, als broers en zussen. Toen wist ik het zeker. Mijn ouders zeiden: ‘Als dat jouw weg is en het jou gelukkig maakt, moet je dat doen.’ Voor die reactie ben ik hen bijzonder dankbaar.”
Met de goedkeuring van de toenmalige aartsbisschop, mgr. André-Joseph Léonard, trok Cantaert naar het seminarie in Namen als seminarist van het aartsbisdom. Zijn tweetaligheid en kennis van de Franstalige en Vlaamse pastoraal beschouwt hij als een troef. Net als de eerdere stages in Mechelen, Ukkel en Kraainem, overigens. „Een verrijking”, noemt hij het zelf. „Er is niet een soort pastoraal. Die is divers. Behalve het taalverschil is beide vergelijken lastig. We vormen immers over de taalgrens heen de Kerk van Christus.”
Sinds vorig academiejaar volgt Cantaert les aan het Johannes XXIII-seminarie in Leuven. Vandaag, in het zevende jaar van zijn priesteropleiding, loopt hij stage bij priester Guido Moeys, in de pastorale zone Effata in Opwijk. Daar houdt hij zich onder meer bezig met huiswerkbegeleiding bij een twintigtal kansarme kinderen en catechesewerking.
„Jeugdpastoraal spreekt me sterk aan”, zegt Cantaert. „De vraag is echter hoe we jongeren vandaag kunnen bereiken. Ze staan weliswaar open voor het geloof, maar ze vinden amper aanknopingspunten. Ze kijken minder naar parochiestructuren en veeleer naar sterke plekken waartoe ze zich aangetrokken voelen, zoals Taizé of Lourdes. Daar vinden ze hun geluk. Nieuwe wegen banen, is echter geen eenvoudige opdracht. Ik besef goed dat de Kerk voor grote uitdagingen staat. Ik stel me daarvoor open en wil eropuit trekken om te getuigen.
Vuur ben ik op aarde komen brengen en hoe verlang ik dat het al oplaait! Een vers uit het Lucasevangelie dat ik koos voor mijn diakenwijding.
Als je in vuur en vlam staat, wil je die liefde van God ook uitdragen. Paus Franciscus inspireert me daarbij. Ik hoop dat iedereen het mag ervaren.”

Priesterwijding
Op zondag 21 oktober 2018 om 15 uur wordt onze streekgenoot Elia Cantaert door Kardinaal Jozef De Kesel in de kathedraal van Mechelen tot priester gewijd.  Onze streek zal op deze plechtigheid vertegenwoordigd zijn.  Omdat niet iedereen met eigen vervoer naar Mechelen kan komen wordt er een bus ingelegd.  Inschrijven kan bij:
- pastoor Michel Bekaert, Boudewijnlaan 1, 9300 Aalst, GSM 0468 297 177
- Fredy De Schryver, Terbekenstraat 51, 9320 Nieuwerkerken, tel. 053 83 13 69
- Rita Janssens, Kruiskouter 15, 9420 Mere, tel.053 83 38 02, GSM 0475 51 13 64. 
Je kan inschrijven tot 1 oktober 2008. De bijdrage in de onkosten bedraagt 10 euro.

Op zondag 4 november 2018 om 15 uur draagt Elia zijn eremis op in de parochiekerk van Nieuwerkerken.
Elia is de enige Vlaming die dit jaar tot priester wordt gewijd in de vijf Vlaamse bisdommen.  Het is een grote eer die onze parochie te beurt valt.  Wij zullen deze unieke gebeurtenis dan ook ten volle mee beleven. 
Alle vrienden en kennissen van de nieuwe priester worden dan ook van harte uitgenodigd op zijn wijding en eremis.


WERD GEDOOPTRemus Coppens, zoontje van Patrick en Esther Gheyssens, Naarstigheidstraat 89, Aalst
Bij deze doopviering was Remus omringd door zeer vele familieleden en vrienden. Ook de overgrootouders waren aanwezig. Het geheel groeide uit tot een boeiend feest voor groot en klein, voor jong en oud. Een écht groots familiefeest!
Een rijke proficiat aan Remus, zijn ouders, grootouders, overgrootouders en de vele vrienden!

 

Parochierestaurant


Het blijft de opdracht van een parochie om te groeien naar één grote familie. Dat blijft een moeilijke opgave en daarom zoeken we naar kansen om dat te bevorderen.
Het jaarlijks parochierestaurant vormt één van die hoogtepunten. We komen eens op een andere manier samen, dan in de kerk.
Rond een gezellige tafel laten we het eens goed smaken en kunnen we eens lekker babbelen. Dit gebeurt op zondag 30 september vanaf 11.30 u. in de Sint-Annazaal.
Je bent er verwacht en breng ook familieleden en vrienden mee.

 

H.Vormsel 2019
Beste ouders,
Willen jullie samen met jullie kinderen groeien in het Christelijk geloof? Wil jouw kind bij Jezus en Zijn Kerk horen? Zijn jullie bereid om het komende jaar regelmatig naar onze samenkomsten te komen?
Hebben jullie JA geantwoord op alle vragen?
Dan zijn het Heilig Vormsel én de catechesewerking iets voor jullie!
Op zondag 19 mei 2019 wordt het vormselsacrament toegediend aan de 12-jarigen van onze Sint-Annaparochie. De kinderen die geboren zijn in 2007 of in het zesde leerjaar zitten, zij die catechese volgen in het basisonderwijs én diegenen die zich verbonden voelen met onze parochie, komen in aanmerking.
De kinderen ontvangen het H.Vormsel in de parochie waar ze wonen.
Wij komen samen in kleine groep (8 keer) en in grote groep (6 keer).

Vormselcatechese St.-Annaparochie, Aalst
Wanneer jullie je kind dit jaar willen laten vormen op onze parochie, dan vragen we jullie nu alvast, zeker voor 1 september, een voorlopige inschrijving per mail te doen naar
lieken@scarlet.be of michel.bekaert@proximus.be of 0468/297 177.
We hebben een eerste gezinsviering op zondag 23/9 om 11u. Een eerste kennismaking met elk van jullie.

 

Kerkraad
Het verlof behoort tot het verleden en alles schiet terug in gang.
Ook de kerkraad heeft heel wat plannen en daarom vergaderen we
op dinsdag 11 september om 20.00 u. ten huize van de pastorie.

 

Okra

= We vergaderen met het ganse bestuur op maandag 3 september om 9.30 u. in de blokhut. Bij het begin van het nieuwe werkjaar maken we graag plannen.

= Het blijft toch leuk om eens met een bus op reis te gaan. Dit doen op maandag 10 september. Het wordt zeker een leuke en aangename dag.

= Graag zoeken we eens naar verdieping. In ons programma kiezen we voor afwisseling. Dikwijls gaan we op reis of zitten we gezellig rond de tafel om feestelijk te eten.
We hebben een zingevingsdag op donderdag 13 september van 9.30 tot 15.00 u. in de Sint-Annazaal.

 

-

De vakantie is voorbij , we hopen dat ze deugd heeft gedaan veraf of dichtbij.
= Voor hen die nog fit zijn: fietstocht en barbecue op zondag 2 september. We vertrekken aan de Weeg om 23.30 u.

= Wij verwachten onze creatievelingen  graag terug in de blokhut voor onze
gezellige Hobbynamiddagen.
We starten met een cursus ”Hardanger” kussen of tafelloper .
op ma.: 10 en 24 sept. 2018 - Op ma.: 08 en 22 okt. 2018 van 14.00u. tot 16.30u.
Waar: Blokhut Roklijf 4.
Deelname: € 1,50 voor koffie, versnapering en huur lokaal.
Materiaal: 1ste bijeenkomst kiezen van stof + garen (dit nog te betalen).
Info: Lieve Raes Tel: 053/84.12.93.  Irene Mertens Tel: 053/77.30.80.
Hobbygroetjes.Bestellen van een H.Mis

Het blijft zinvol als we op zondag samenkomen in de kerk dat we bidden voor een bepaalde overledene. Zo blijft die overledene voortleven in onze parochie.
Een H.Mis kost € 15
Je vermeld de datum van de viering en je geeft een duidelijke omschrijving van de intentie.
Het geld mag je afgeven aan de pastoor, aan André De Cock
of je kan dit ook storten op BE293-0187180-25 Parochiekas, Boudewijnlaan 1, 9300 Aalst

 

Parochierestaurant
Het blijft de opdracht van een parochie om te groeien naar één grote familie. Dat blijft een moeilijke opgave en daarom zoeken we naar kansen om dat te bevorderen.
Het jaarlijks parochierestaurant vormt één van die hoogtepunten. We komen eens op een andere manier samen, dan in de kerk.
Rond een gezellige tafel laten we het eens goed smaken en kunnen we eens lekker ba0bbelen.
Dit gebeurt op zondag 30 september vanaf 11.30 u. in de Sint-Annazaal.
Je bent er verwacht en breng ook familieleden en vrienden mee.

 

H.Vormsel 2019
Beste ouders,
Willen jullie samen met jullie kinderen groeien in het Christelijk geloof? Wil jouw kind bij Jezus en Zijn Kerk horen? Zijn jullie bereid om het komende jaar regelmatig naar onze samenkomsten te komen?
Hebben jullie JA geantwoord op alle vragen?
Dan zijn het Heilig Vormsel én de catechesewerking iets voor jullie!
Op zondag 19 mei 2019 wordt het vormselsacrament toegediend aan de 12-jarigen van onze Sint-Annaparochie. De kinderen die geboren zijn in 2007 of in het zesde leerjaar zitten, zij die catechese volgen in het basisonderwijs én diegenen die zich verbonden voelen met onze parochie, komen in aanmerking.
De kinderen ontvangen het H.Vormsel in de parochie waar ze wonen.
Wij komen samen in kleine groep (8 keer) en in grote groep (6 keer).

Vormselcatechese St.-Annaparochie, Aalst
Wanneer jullie je kind dit jaar willen laten vormen op onze parochie, dan vragen we jullie nu alvast, zeker voor 1 september, een voorlopige inschrijving per mail te doen naar
lieken@scarlet.be of michel.bekaert@proximus.be of 0468/297 177.
We hebben een eerste gezinsviering op zondag 23/9 om 11u. Een eerste kennismaking met elk van jullie.


-
De vakantie is voorbij , we hopen dat ze deugd heeft gedaan veraf of dichtbij.
Wij verwachten onze creatievelingen  graag terug in de blokhut voor onze
gezellige Hobbynamiddagen.
We starten met een cursus ”Hardanger” kussen of tafelloper .
op ma.: 10 en 24 sept. 2018 - Op ma.: 08 en 22 okt. 2018 van 14.00u. tot 16.30u.
Waar: Blokhut Roklijf 4.
Deelname: € 1,50 voor koffie, versnapering en huur lokaal.
Materiaal: 1ste bijeenkomst kiezen van stof + garen (dit nog te betalen).
Info: Lieve Raes Tel: 053/84.12.93.  Irene Mertens Tel: 053/77.30.80.
Hobbygroetjes.Werd door het doopsel kind van GodGitte Pevenage, dochtertje van David en Jozefien Lobelle, Hof Somergem 33, Aalst.
Het was een doop met een grote familie en met veel kinderen.
Dat bracht een jeugdige en blije sfeer in deze doopviering.
Een blije proficiat aan de gelukkige ouders en hun familie.

 

Hebben ons verlaten tijdens het verlof:
Ida Nuyts. Zij werd geboren te Antwerpen op 2 juni 1938 en is overleden in het Serviceflats Kareeloven, Hofstade Het leven van Ida is geen rechte lijn geweest.
In haar leven kwamen ups en downs voor.
Zij kwam van het noorden van ons land naar een kleinere stad meer in het zuiden.
Ze mocht opgroeien in een warme thuis met 6 kinderen.
Ze kreeg de kans om hogere studies te doen, wat in die tijd toch niet zo evident was.
Ida behaalde haar diploma van maatschappelijk assistent. Ze werkte jaren in de grote fabriek van Materne.
Toen ze huwde stopte ze met buitenshuis werken en zorgde ze voor de huishoudelijke taken.
Ze werd geconfronteerd met heel wat moeilijkheden en dit bracht haar naar de streek van Aalst.
Biddend hebben we van haar afscheid genomen in onze kerk.

Emile Caudron, weduwnaar van Emilienne Flips, Vaartstraat 2 bus 9, Aalst
Hij zag net levenslicht te Erpe op 23 september 1930 en is overleden in het woonzorgcentrum Mijlbeke te Aalst.
Hij woonde vele jaren samen met zijn lieve vrouw Emilienne in de Volksverheffingstraat.
Zijn enige dochter Viviane bracht haar jeugd door in onze parochie.
Samen hebben ze 17 jaar mogen genieten van samen thuis zijn, want Emile was vroeger op pensioen kunnen gaan. Dan hadden ze ook ruim de tijd om te zorgen voor hun enige kleinzoon Kenny, hun oogappel.
Maar 18 jaar geleden stierf zijn goede vrouw en de weg verder ging niet altijd vlot.
Maar hij wandelde graag. Hij werkte veel in de hof en nu zorgde hij tevens voor de kookpot.
Hij had zeer goede geburen die, als hij niet meer kon, hem veel hebben geholpen.
Eliane Gheyssens en Raymond Van Der Vreken hebben enorm veel voor hem gedaan.
Een goede en toffe gebuurte is goud waard en daarom bleef Emile hen steeds dankbaar.
Dank zij zijn goed bewaard geheugen kon hij langer thuis blijven.
Maar hij ging achteruit met de jaren. Het stappen ging moeilijker en hij is thuis dikwijls gevallen.
Gelukkig waren er geburen die steeds klaar stonden om hem te helpen en nabij te zijn.
De laatste drie jaar verbleef hij in het rusthuis van Mijlbeke, waar hij een nieuwe thuis vond.

Edmond Cooman, echtg. van Paula Devriendt, Boudewijnlaan 48, Aalst. Hij kwam in onze wereld te Aalst op 25 oktober 1928 en is overleden in het wzc Sint Rafaël te Liedekerke, gesterkt door het sacrament van de zieken.
Zij waren één van de eerste bewoners van de Boudewijnlaan. Gedurende 68 jaar deelden ze lief en leed met elkaar. Hun gezin telde drie kinderen en bloeide open met 7 kleinkinderen en de 8 achterkleinkinderen bleven hun oogappels. Vele jaren werkte hij vol overgave in de grootste papierfabriek van ons land in Lembeek en daar kreeg het Nederlands, onder zijn impuls, een volwaardige plaats naast het Frans. Hij sprak vloeiend verschillende talen. Hij bleef een fijne en trouwe toneelspeler in “De Schakel”.

Denise Geeroms, echtg. van Gustaaf Hutsebaut. Boudewijnlaan 117, Aalst Zij werd te Aalst geboren op 13 november 1930 en heeft ons verlaten in het A.S.Z. op 16 juli 2017.
Zij deelden 58 jaar lief en leed als gehuwden. Reeds vanaf 1965 woonden ze op de Boudewijnlaan en toen waren zij één van de eerste bewoners van deze nu zo drukke straat. Beiden werkten vele jaren op de RVA in Brussel en elke dag reden ze met de trein naar de hoofdstad.
Denise was dactylo op de RVA en ze deed dit vol overgave voor haar baas. Reeds 25 jaar hebben ze mogen genieten van hun welverdiend pensioen. Maar ouder worden vraagt zijn tol en begin dit jaar begonnen beiden te sukkelen en werden ze opgenomen in een woon en zorgcentrum.
Denise kreeg zeer veel bezoek en hulp van haar jongere zus.

Wij blijven hen graag gedenken in ons gebed!


Parochierestaurant
Het blijft de opdracht van een parochie om te groeien naar één grote familie.
Dat blijft een moeilijke opgave en daarom zoeken we naar kansen om dat te bevorderen.
Het jaarlijks parochierestaurant vormt één van die hoogtepunten.
We komen eens op een andere manier samen, dan in de kerk.
Rond een gezellige tafel laten we het eens goed smaken en kunnen we eens lekker bebbelen.
Dit gebeurt op zondag 30 september vanaf 11.30 u. in de Sint-Annazaal.
Je bent er verwacht en breng ook familieleden en vrienden mee.

Dankviering vormelingen 2018Na hun H.Vormel hebben de catechisten de kinderen nog eens uitgenodigd om de Heer en mekaar te danken.
Vele vormelingen en hun ouders waren naar de kerk gekomen om mekaar nog eens terug te zien en om mekaar te danken voor die toffe momenten. Na de prachtige viering werd iedereen uitgenodigd naar de receptie.
Dan konden ook de genomen foto’s bekeken worden.
Onze catechesegroep groeiden uit tot een echte vriendengroep.
We hopen dat we mekaar nog eens terugzien in de kerk! H.Vormsel 2019


Parochieblad
Vanaf nu ontvang je opnieuw elke week je parochieblad.

Heeft dit aardse leven verwisseld voor een leven dicht bij God.
Lillia Fioretti, wed. van dhr. Victor Van den Spiegel, Abbeelstraat  en ze verbleef enkele maanden in het WZC De Toekomst, Aalst
Zij leefde heel sterk verbonden met har familie maar ook met de geburen. Ze kende niet zo goed onze eigen taal, maar haar jovialiteit hielp haar om toch steeds haar plan te trekken.
Lillia en Victor leerden mekaar kennen in Frankrijk waar ze huwden in 1942. Enkele jaren nadien kwamen ze naar België en in 1958 bouwden ze hun huis in de Abbeelstraat.
Hun gezin telde één zoon en die onderlinge verbondenheid bleef steeds heel sterk. 
Het sterven van haar man liet een grote leegte na. Ze heeft het echt moeilijk gehad en die verbondenheid bleef ze bewaren, want gans haar leven heeft ze de trouwring van haar lieve man gedragen.
Ze schreef heel graag brieven en zo bleef ze verbonden met haar geliefden in Frankrijk.
Zij had ook één kleinzoon Alain die haar oogappel bleef en naar wie ze steeds luisterde als ze oud was geworden.
Ze was er fier op, dat ze er steeds vrij jong uit zag voor haar hoge leeftijd.
Thuis blijven op een leeftijd van 95 jaar werd steeds moeilijker en daarom besloot ze om naar verzorgingstehuis te gaan. Ook daar bleef ze die vriendelijke vrouw die steeds klaar stond om anderen te helpen en door haar vriendelijkheid leefde ze echt verbonden met de andere bewoners.
In geloof en biddend hebben we van haar afscheid genomen in onze kerk. Maar die verbondenheid zal blijven, want we koesteren aan haar nog veel leuke herinneringen.
Christelijke deelneming!

 

Werd door het doopsel kind van GodCamille Van Elsuwé, dochtertje van Nicolas en Kirsten De Gieter, Korte Vooruitzichtstraat 6 bus 4, Aalst.
De ouders hadden een heel mooi boekje samengesteld en omringd door vele familieleden en vrienden werd Camille opgenomen in  onze parochiegemeenschap.
Een blije proficiat aan de gelukkige ouders en hun familie.

 

 


Gedurende drie opeenvolgende donderdagen zijn we met een 32-tal zoekende gelovigen op tocht gegaan
onder leiding van de Emmanuelgemeenschap rond het thema “Op adem komen”.

De 1ste avond stond in het teken van het gebed.
Ons leven is als een bergtocht. We geraken soms buiten adem.
We kregen tips om onze problemen los te laten en bij de Heer te brengen.
Het gebed werd voorgesteld als een pikhouweel, een onontbeerlijk  instrument op elke bergtocht.

De 2de avond stond in het teken van de verbondenheid.
Verbonden zijn is naaste zijn, geschenk zijn voor elkaar.
- Op wie kan men rekenen?  -  Kunnen anderen op mij rekenen?
- Verzoenen: ook een belangrijke stap. Het is genade die we kunnen vragen; Hij zet altijd de
eerste stap met Zijn Barmhartige liefde.
De verbondenheid werd gevisualiseerd door een sterk touw dat bergklimmers verbindt.

De 3de avond stond in het teken van ‘delen’.
Delen is elkaar zegenen, iets goeds tot de ander zeggen.
Om op adem te komen hebben we een “Helper” gekregen, de H. Geest.
Die H. Geest zal ons leren hoe we blijvende vruchten kunnen dragen.
De H. Geest is het Licht dat ons doet stralen. Op elke bergtocht is een lamp onontbeerlijk.
De lamp was dan ook het symbool van die avond.
Op deze drie avonden werden we steeds geboeid door afwisselend kleine sketches, enthousiaste  sprekers, getuigenissen, filmpjes, zang en tenslotte ingetogen gebed.
Elke avond kregen we opdrachten mee voor elke dag, in het teken van die avond.
Deze bijeenkomsten leerden ons om dankbaar te zijn voor ons geloof.
Jezus zei: “Gij zijt het licht van de wereld”. Laten we dat dan ook uitstralen door de kracht
van de H. Geest.

Elke donderdagavond komen we verder samen van 20.00 u. tot 21.15 u. in de Sint-Annakerk.
                                                                                                             Gebedsgroep “Ster der Zee”
Hier volgen enkele getuigenissen van deelnemers:
**  Mijn naam is Martine.
Ik ben van de parochie Sint-Martinus in Erpe en ben actief als catechiste.
Het foldertje van de Emmanuelgemeenschap  “Op ADEM KOMEN”, wekte direct mijn aandacht gezien mijn (zoals van iedereen) drukke agenda, dacht ik, kan ik wel wat adem gebruiken.
En het werden 3 verrassende samenkomsten:
-  nieuwe mensen leren kennen en in gesprek gaan over geloof en gebed, ieder met zijn persoonlijk verhaal;
-  interessante sprekers die op een eigentijdse manier een beeld geven van wat Gods Adem voor ons wil en kan zijn;
-  de veel gebrachte getuigenissen deden me stilstaan bij mijn eigen christelijke visie en de vele tips zullen ongetwijfeld voor mij en de andere aanwezigen nog lang een bron zijn van inspiratie op onze weg.
Ik hou tenslotte in gedachten dat, in onze steeds veranderende wereld en gemeenschap, deze vorm van evangelisatie misschien wel de manier zou kunnen zijn om mensen terug tot elkaar te brengen in gebed, mededogen en geloof.
Ik hoop dat de boodschap vele mensen bereikt en ik zal alvast mijn best doen.
Ik richt mij tot de mensen van de Emmanuelgemeenschap: “Dank u”!
** Wat mij het meest geraakt heeft ? De bergtocht.
Wij willen, de meesten toch, de hoogste top bereiken. We geraken buiten adem, krijgen stress, onrust… Ik ben er blijven bij stilstaan! Want, zorgen, leven, vreugde en verdriet, loslaten… behoort tot ons leven.
We proberen er te zijn voor onze medemens! Liefhebben, met kleine stapjes tot Jezus gaan, stralen in de zon en delen met anderen, bidden, de H. Geest vragen om kracht te geven, met overtuiging barmhartige naaste medemens te zijn zodat er niemand in de kou blijft staan, vrede, vriendelijkheid, er zijn voor mekaar.
De drie avonden hebben mij veel bijgeleerd om elke dag iets te doen, om tijd te maken zodat we niet buiten adem geraken.                                                                                                                                                                                                                                             Mariette.Zij verliet haar geliefden om over te gaan naar een eeuwig leven dicht bij haar Schepper:

Yvette Aerts, wed. van Hendrik Willo, vroeger Boudewijnlaan
Vele jaren woonde ze met haar man in onze parochie. Hun gezin telde één zoon en daarvan heeft ze veel hulp en steun ontvangen.
In deze mooie lente heeft ze ons verlaten om bij haar man te gaan in het hiernamaals. Vandaaruit zal ze blijven waken over al haar geliefden.
Graag blijven we haar gedenken in ons hart en in ons gebed!

  

Volgende pagina