Vieringen

 

 

Parochie Nieuws

Een nieuwe herder voor de Sint-Anna Parochie.
Foto's klik hier

Foto's jubelviering
60 Jaar Sint - Anna
klik hier

Nieuwsbrief Bisdom Gent
klik hier.

Activiteiten KVLV. klik hier

Activiteiten Okra. klik hier

Activiteiten Femma.
Klik hier

WERD GEDOOPT

Frans Bonnarens, zoon van Philippe en van Ellen Thienpont, Oude Gentbaan 160, Aalst

Proficiat!

WERDEN BEGRAVEN

Edith Coppens, -77jaar, echtg. van Dhr. René De Winne, Kortehoekstraat 14, Hofstade

Christelijke deelneming

Vieringen

GEBEDSVIERING

Op  woensdagavond in de sterke tijden van het jaar -  vasten, advent, mariamaand
gaat er een gebedsviering door met de bedoeling om samen in groep te kunnen bidden.

Wij willen hier graag de bewegingen bij betrekken