logo Sint Anna parochie

eucharistie vieringen55

parochienieuws55

kerk met kruisbeeld Sint Anna parochie Aalst

H. Vormsel 2023

Rond 7 mei 2023 wordt het vormselsacrament toegediend aan de 12-jarigen van onze Sint-Annaparochie.
De kinderen die geboren zijn in 2010 of in het zesde leerjaar zitten, zij die catechese volgen in het basisonderwijs, komen in aanmerking.

Lees meeer over het H.Vormsel in 2023 ...

Een oprecht dankjewel

Schrijnende armoede in onze eigen stad bestaat. Op zondag 11 juli hebben we een getuigenis beluisterd over de armoede in vele gezinnen van onze stad.
Veel kinderen krijgen door armoede niet voldoende kansen om zich te ontwikkelen en te studeren.
De omhaling die daarop volgde bracht € 397,11 op.

Voor de mildheid van onze parochianen een oprechte dank!

Vakantiereceptie

Het was al heel lang geleden dat we de aanwezigen in de kerk eens konden uitnodigen voor een receptie na de viering.
Dat gebeurde als dank voor allen die het H. Vormsel hadden ontvangen en voor hen die hun eerste communie hadden gedaan.

lees meer ...

© Kris Blindeman | Sint-Anna parochie Aalst | 2019