logo Sint Anna parochie

eucharistie vieringen55

parochienieuws55

kerk met kruisbeeld Sint Anna parochie Aalst

Parochieraad

Groep van afgevaardigden van parochiale werkgroepen, verenigingen en bewegingen en
van geïnteresseerde vrijwilligers, die viermaal per jaar samenkomt om advies te geven
inzake pastoraal en parochiaal beleid.