logo Sint Anna parochie

eucharistie vieringen55

parochienieuws55

kerk met kruisbeeld Sint Anna parochie Aalst

Privacy verklaring

Conform de Privacywet van 8 december 1992 (B.S. 13 maart 1993) dient de belanghebbende in te stemmen
met de verwerking van zijn persoonsgegevens in een bestand. De parochie verplicht er zicht toe deze gegevens
niet door te geven aan derden. De belanghebbende heeft steeds het recht om dit bestand in te zien en te laten wijzigen.

Door akkoord te gaan geven de ouders van de vormelingen de toestemming om de persoonsgegevens van zowel de ouders
als de kandidaat vormelingen te verwerken in een bestand met het doel het vormsel van uw kind mogelijk te maken.

De ouders stemmen ermee in, dat de naam van hun kind gepubliceerd wordt in publicaties van de parochie, het parochieblad,
Kerk & Leven enz. of websites van de parochie naar aanleiding van het vormsel.
De ouders geven toestmming tot het maken en gebruiken van foto's en beeldfragenten voor gebruik in publicaties van de parochie,
het parochieblad, Kerk & Leven enz, of websites van de parochie naar aanleiding van activiteiten omtrent het vormsel

De ouders geven ook hun toestemming dat pastorale informatie omtrent het vormsel ons via e-mail of post wordt bezorgd.