logo Sint Anna parochie

eucharistie vieringen55

parochienieuws55

kerk met kruisbeeld Sint Anna parochie Aalst

Vormselcatechese inschrijving 2024

Beste ouders,

Wil jouw kind bij Jezus en Zijn Kerk horen? Zijn jullie bereid om het komende jaar regelmatig naar onze samenkomsten te komen?
Hebben jullie JA geantwoord op deze vragen? Dan zijn het Vormsel én de catechesewerking iets voor jullie!

In het weekend van 28 april 2024 wordt het vormselsacrament toegediend aan de 12-jarigen van onze Sint-Annaparochie.
De kinderen die geboren zijn in 2012 of in het zesde leerjaar zitten of zij die catechese volgen in het basisonderwijs; komen in aanmerking.

Belangrijk om te weten is: dit sacrament is een vrije keuze en niemand is verplicht om zich te laten vormen.
Uiteraard kan een kind slechts gevormd worden als het gedoopt is. Indien je kind gevormd wenst te worden maar nog niet gedoopt is, gelieve dat per mail te laten weten.

Misschien is het belangrijk om onze catechese-werking ook eens vooraf te bespreken met jullie kind…

Wij komen meestal samen in het kleine catechesegroepje (7 keer) en af en toe in de volledige groep van vormelingen, o.a. bij de vieringen en op de Topdag.

De samenkomsten in kleine groep vinden plaats in onze kerk:  
-1 groepje op zaterdag (9.00 - 10.00u)
-1 groepje op zondag (9.15 – 10.15u)
- Elke maand worden jullie en jullie kind ook verwacht in een zondagsviering.

We nemen onze catechesewerking ernstig; zowel met de kinderen als met jullie, ouders.
Onze catechisten maken immers veel tijd vrij om op vrijwillige basis deze momenten degelijk voor te bereiden.
We rekenen er dan ook op dat jullie kinderen actief en enthousiast aanwezig zijn op onze activiteiten.

Wij vragen €60 als inschrijvingsgeld. Deze som dekt alle kosten, namelijk:

  • de catechesemap en ander materiaal
  • de verzekering die wij afsluiten voor de weg van en naar de catechese
  • het drukwerk
  • onze Topdag waarop elke vormeling verwacht wordt
  • de huur van het Jezuskleed. Inderdaad, wij kiezen voor een serene viering en daarom kiezen we voor het Jezuskleed voor alle vormelingen. Deze kleedjes worden door ons besteld bij een externe firma. Door onze keuze voor de kleedjes is iedereen gelijk en wordt de betrokkenheid bij de viering zeker en vast verhoogd. We krijgen elk jaar fijne reacties van de (groot)ouders ;)

Kunnen jullie je vinden in onze werking en willen jullie je kind laten vormen op onze parochie?

Dan vragen we jullie nu alvast om hier de online inschrijving te doen via de website:

sint-anna-aalst.be (werkgroepen/vormselcatechese) en  dit graag voor eind september 2024.

Pas na betaling van het inschrijvingsgeld van €60 is de inschrijving definitief

(op rekening: BE32 0352 6608 6502 – Catechese St Anna, naam van het kind zeker vermelden!).

We ontmoeten elkaar dan een eerste keer op onze ouderavond (jullie kinderen worden dus niet verwacht) in onze kerk.
Deze datum krijgt u later per e-mail. Op deze avond geven we praktische info mee ivm onze werking en bezorgen we jullie ook de jaarkalender.

We kijken uit naar jullie inschrijvingen en hopen van harte u te ontmoeten op de ouderavond.
Wij van onze kant, zorgen opnieuw voor een mooie vormsel-voorbereiding!

Met vriendelijke groeten,

de catechistenploeg

 

Contact: Jo Vandenbossche, Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. of Michel Bekaert, onze pastoor. Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

 

Privacy verklaring

 

Privacy verklaring

Conform de Privacywet van 8 december 1992 (B.S. 13 maart 1993) dient de belanghebbende in te stemmen
met de verwerking van zijn persoonsgegevens in een bestand. De parochie verplicht er zicht toe deze gegevens
niet door te geven aan derden. De belanghebbende heeft steeds het recht om dit bestand in te zien en te laten wijzigen.

Door akkoord te gaan geven de ouders van de vormelingen de toestemming om de persoonsgegevens van zowel de ouders
als de kandidaat vormelingen te verwerken in een bestand met het doel het vormsel van uw kind mogelijk te maken.

De ouders stemmen ermee in, dat de naam van hun kind gepubliceerd wordt in publicaties van de parochie, het parochieblad,
Kerk & Leven enz. of websites van de parochie naar aanleiding van het vormsel.
De ouders geven toestmming tot het maken en gebruiken van foto's en beeldfragenten voor gebruik in publicaties van de parochie,
het parochieblad, Kerk & Leven enz, of websites van de parochie naar aanleiding van activiteiten omtrent het vormsel

De ouders geven ook hun toestemming dat pastorale informatie omtrent het vormsel ons via e-mail of post wordt bezorgd.

Verloofdenwerking

Jaarlijks worden in het decanaat Aalst op verschillende plaatsen en data verloofden- ontmoetingen georganiseerd (één of twee avonden per week) ter voorbereiding op het christelijk huwelijk.
Deze voorbereiding is wenselijk!

Verantwoordelijke:

Ann De Vuyst
Sint-Martensplein 4
053//3 55 96

Michel Bekaert priester
Boudewijnlaan 1
9300 Aalst
053/21 31 46
0468/297 177
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Lectoren

Groep van vrijwilligers die de lezingen in elke zondagviering verzorgen.

Contactpersoon
Luc Danckaert
Oude Gentbaan 24
0497/896 424

Ziekenzorg

We hebben in onze parochie een groep van ruim 20 personen die regelmatig de zieken en bejaarden thuis bezoeken en in de rustoorden in de omgeving. 

Contactpersonen:

Mieke Van Schuylenbergh
Sint-Annalaan 39
9300 Aalst
053 70 33 35
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Hugo Schepens
Oude Gentbaan 171
9300 Aalst
053 77 04 99
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Broederlijk Delen - Welzijnszorg

 Zorgt voor informatie, vorming en actie rond de Derde- en Vierdewereldproblematiek.

Contactpersonen:

Dirk Vannoorenberghe
Merestraat 117
9300 Aalst
0494/846 042
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Van de Waeter Mireille
Ninoofsesteenweg 93
9300 Aalst
053/77 33 49 
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Ziekenzalving

Kan op eenvoudige vraag, als iemand zwaar ziek is, door de priester toegediend worden.

Contactpersoon:
Michel Bekaert priester
Boudewijnlaan 1
9300 Aalst
053/21 31 46 
0468/297 177

Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Misdienaars

Kinderen vanaf 8 jaar kunnen de pastoor helpen tijdens de eucharistievieringen.

 

Inlichtingen:
Michel Bekaert priester
Boudewijnlaan 1
9300 Aalst 
0468/297 177

Lieve De Geyter
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Voor het vormen van een hechte vriendengroep na het H.Vormsel sluiten we aan bij de dekenale Jokriwerking:

Verantwoordelijke:
Ann De Vuyst
Sint-Martensplein 4
053//3 55 96

Bond zonder Naam

Vereniging die zorgt voor hulp en steun aan arme en zwakke medemensen,
o.a. door het verkopen van kaarsen en geschenkartikelen en g
ekend om hun mooie kalender die ze elk jaar uitgeven.

Verantwoordelijke
Wieske Van Varenbergh
Oude Heerbaan 43
Erpe
053/70 16 41
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

www.bzn.be