logo Sint Anna parochie

eucharistie vieringen55

parochienieuws55

kerk met kruisbeeld Sint Anna parochie Aalst

Privacy verklaring

Conform de Privacywet van 8 december 1992 (B.S. 13 maart 1993) dient de belanghebbende in te stemmen
met de verwerking van zijn persoonsgegevens in een bestand. De parochie verplicht er zicht toe deze gegevens
niet door te geven aan derden. De belanghebbende heeft steeds het recht om dit bestand in te zien en te laten wijzigen.

Door akkoord te gaan geven de ouders van de vormelingen de toestemming om de persoonsgegevens van zowel de ouders
als de kandidaat vormelingen te verwerken in een bestand met het doel het vormsel van uw kind mogelijk te maken.

De ouders stemmen ermee in, dat de naam van hun kind gepubliceerd wordt in publicaties van de parochie, het parochieblad,
Kerk & Leven enz. of websites van de parochie naar aanleiding van het vormsel.
De ouders geven toestmming tot het maken en gebruiken van foto's en beeldfragenten voor gebruik in publicaties van de parochie,
het parochieblad, Kerk & Leven enz, of websites van de parochie naar aanleiding van activiteiten omtrent het vormsel

De ouders geven ook hun toestemming dat pastorale informatie omtrent het vormsel ons via e-mail of post wordt bezorgd.

Verloofdenwerking

Jaarlijks worden in het decanaat Aalst op verschillende plaatsen en data verloofden- ontmoetingen georganiseerd (één of twee avonden per week) ter voorbereiding op het christelijk huwelijk.
Deze voorbereiding is wenselijk!

Verantwoordelijke:

Ann De Vuyst
Sint-Martensplein 4
053//3 55 96

Michel Bekaert priester
Boudewijnlaan 1
9300 Aalst
053/21 31 46
0468/297 177
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Lectoren

Groep van vrijwilligers die de lezingen in elke zondagviering verzorgen.

Contactpersoon
Luc Danckaert
Oude Gentbaan 24
0497/896 424

Ziekenzorg

We hebben in onze parochie een groep van ruim 20 personen die regelmatig de zieken en bejaarden thuis bezoeken en in de rustoorden in de omgeving. 

Contactpersonen:

Mieke Van Schuylenbergh
Sint-Annalaan 39
9300 Aalst
053 70 33 35
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Hugo Schepens
Oude Gentbaan 171
9300 Aalst
053 77 04 99
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Broederlijk Delen - Welzijnszorg

 Zorgt voor informatie, vorming en actie rond de Derde- en Vierdewereldproblematiek.

Contactpersonen:

Dirk Vannoorenberghe
Merestraat 117
9300 Aalst
0494/846 042
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Van de Waeter Mireille
Ninoofsesteenweg 93
9300 Aalst
053/77 33 49 
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Ziekenzalving

Kan op eenvoudige vraag, als iemand zwaar ziek is, door de priester toegediend worden.

Contactpersoon:
Michel Bekaert priester
Boudewijnlaan 1
9300 Aalst
053/21 31 46 
0468/297 177

Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Misdienaars

Kinderen vanaf 8 jaar kunnen de pastoor helpen tijdens de eucharistievieringen.

 

Inlichtingen:
Michel Bekaert priester
Boudewijnlaan 1
9300 Aalst 
0468/297 177

Lieve De Geyter
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Voor het vormen van een hechte vriendengroep na het H.Vormsel sluiten we aan bij de dekenale Jokriwerking:

Verantwoordelijke:
Ann De Vuyst
Sint-Martensplein 4
053//3 55 96

Bond zonder Naam

Vereniging die zorgt voor hulp en steun aan arme en zwakke medemensen,
o.a. door het verkopen van kaarsen en geschenkartikelen en g
ekend om hun mooie kalender die ze elk jaar uitgeven.

Verantwoordelijke
Wieske Van Varenbergh
Oude Heerbaan 43
Erpe
053/70 16 41
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

www.bzn.be